Рекомендації по організації дослідницької роботи з учнями - учасниками МАН

При організації дослідницької роботи з обдарованими учнями, які беруть участь в роботі Малої академії наук рекомендується дотримуватися наступних вимог

Положення про атестацію педагогічних працівників

14 грудня 2010 року за № 1255/18550 Міністерством юстиції України зареєстровано "Типове положення про атестацію педагогічних працівників", яким відмінено відповідне Положення 1993 року. Зміст даного Положення.

Інструкція по веденню класних журналів учителями

Інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів . Дія Інструкції поширюється на загальноосвітні навчальні заклади усіх типів та форм власності. Нею визначається порядок ведення класного журналу, загальні вимоги до ведення класного журналу. Класний журнал – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм . Зміст інструкції.

 

Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 06.12.2010 № 1205

Нові типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів затверджені Міністерством освіти і науки та наберуть чинності 1 вересня 2012 року. Про це йдеться у відповідному наказі Міністерства освіти і науки, що пройшов процедуру державної реєстрації в Міністерстві юстиції та виданий з метою упорядкування штатів та штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до документу, типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів поширюються на усі типи загальноосвітніх навчальних закладів, крім шкіл-інтернатів, спеціальних та санаторних шкіл, шкіл соціальної реабілітації та вечірніх шкіл, та визначають максимальну кількість штатних одиниць. Формування штатів шкіл передбачається з урахуванням контингенту учнів, кількості класів, режиму роботи, площ та санітарного стану приміщень, будівель і споруд. Для надання платних послуг за рахунок спеціального фонду можуть утримуватися інші посади, необхідні для надання цих послуг. Як зазначається в документі, керівники шкіл мають привести штатні розписи загальноосвітніх навчальних закладів у відповідність до цього наказу, при цьому з метою економного і раціонального використання коштів не допускати збільшення чисельності працівників у закладах, що склалась на 01.09.2012. У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду навчальними закладами можуть бути введені додаткові посади. Штатний розпис школи розробляється в межах затвердженого центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування фонду заробітної плати, дотримуючись найменування посад, передбачених цими Типовими штатними нормативами. При визначенні штатного розпису школи кількість учнів шестирічного віку, навчання яких організовано в дошкільному навчальному закладі, не враховується. Для надання платних послуг за рахунок спеціального фонду можуть утримуватися інші посади, необхідні для надання цих послуг. Конкретний перелік штатів.

Про навчальну практику

Звертаємо Вашу увагу на  дотримання чинного законодавства щодо проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів.  Лист